Referensanläggningar

. Remonthagen, Östersundshem
Tallåsen / Tallbacken, Östersundshem
Kv. Monopolet, Östersund
A4 Campus, Östersund
Risk och krislab, Mittuniversitetet
Hoting skola
Fagerskrapan, Östersundshem
Vindtunnel, Mittuniversitetet

Risk och krislab (RCR)

En anläggning som innehåller det mesta inom automation och scenstyrning. Via en surfplatta kan man styra klimat, ljud, ljus, effekter och 360 graders projektor i rummet.

A4 Campus, Östersund

. I tätt samarbete med kunden skapas varje byggnad som renoveras/byggs med en hög standard för att hyresgästen ska erhålla så bra arbetsmiljö som möjligt och ge förvaltaren låga driftskostnader. 1999 påbörjades installationerna och området utvecklas kontinuerligt med nya anläggningar och hyresgästsanpassningar.