Företaget

Inuwell AB startades i september 2006 efter övertagande av Honeywell:s lokalkontor i Sundsvall. Vår affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillfredsställer kundens behov avseende inneklimat och energikostnader.
Företaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt Smart Ledningssystem.
.

Kvalitetspolicy

. INUWELL AB Inuwell AB skall leverera produkter och tjänster som minst motsvarar beställarnas krav och förväntningar. Vi skall ständigt förbättra våra arbetsprocesser samt leverera god kvalitet. Våra medarbetare skall vara kompetenta, engagerade och ha kunden i fokus.

Miljöpolicy

. INUWELL AB Inuwell skall verka (internt och externt) för att minimera användningen av material som är skadliga för miljön under och efter den tid de är verksamma. Inuwell AB skall använda miljövänliga transporter. Vid byte av bilar skall hänsyn tas till miljöaspekter. Inuwell skall genom att samordna beställningar från frekventa leverantörer minimera transporter av material. Inuwell AB skall påverka kunderna till bra materialval med avs. på miljöaspekter. Inuwell skall erbjuda utbildning av driftpersonal för energi- och miljöoptimerad drift av deras anläggningar. Inuwell AB skall med god marginal följa lagar samt ständigt förbättra miljöarbetet.