Välkommen till Inuwell!

. Inuwell är ett företag som erbjuder kompletta lösningar inom byggnadsautomation för värme, ventilation, kyla med mera. Systemintegration av fastigheter är vår specialitet, och vi levererar produkter och tjänster som tillfredsställer kundens behov avseende inneklimat och energikostnader samt användarvänlighet.

Inuwell har ett geografiskt verksamhetsområde som innefattar Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

Vi har kompetens och utrustning/reservdelar för att arbeta med alla f.d. INU-Control:s system samt Honeywell:s fastighetssystem m.m. De användarvänliga Scada-systemen Webfactory och Webport kan integrera de flesta system som finns på marknaden och är en mycket uppskattad lösning hos våra kunder. Kontakta oss gärna för mer information!

Aktuellt

Telefonnummer
Vår växel med nummer 060-175830 och nummerserie 175831, -32 samt -33 är avslutad.
Ni når oss som vanligt via mobilnummer. (Se Kontakt)

Breeam

Företagsinfo
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett frivilligt miljöcertifieringssystem. Inuwell arbetar med detta system tillsammans med Intea Campus i Östersund för att innan, under och efter byggtiden skapa de bästa förutsättningarna för att miljöpåverkan ska bli så bra som möjligt.